Zurück ][ Weiter

Internationale Abschlusskonferenz am 27. Mai 2003
des Osteuropa-Zentrums Berlin im Auswärtigen Amt zum Thema:

Chancen und Möglichkeiten für Serbien und Montenegro -
Zwischen Resignation und Aufbruch.

 

  DISKUSIJA U MINISTARSTVU INOSTRANIH
POSLOVA U BERLINU


DEMOKRATIJA NIJE U OPASNOSTIDEMOKRATIJA NIJE U OPASNOSTI

U utorak uveče u velikoj sali Evropa, u Ministarstvu inostranih poslova Nemačke u Berlinu, održana je poslednja u seriji diskusija na temu "Srbija i Crna Gora 2003. - Demokratija u opasnosti?"
Izbor učesnika ove završne tribine bio je reprezentativan, jer su se kao uvodničari za istim stolom našli ambasador SCG u Nemačkoj Milovan Božinović, prof. dr Miroljub Radojković sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, zatim ekspert za Balkan u berlinskoj Fondaciji za nauku i politiku Mari Žanin Čalić, kao i dvojica odličnih poznavalaca političkih i ekonomskih prilika u našoj zemlji: nemački diplomata Tomas Ekert i Mihael Harms iz sektora za istočnu Evropu u Industrijskoj i trgovinskoj komori.
Organizator ove serije predavanja i tribina, koja je potrajala četrdesetak dana, bio je Detlef Štajn, šef Centra za istočnu Evropu u Berlinu.
U samoj završnici ove dobro organizovane manifestacije povela se rasprava o Srbiji posle atentata na njenog premijera dr Zorana Đinđića. Ambasador Božinović je napomenuo da je taj zločin ostavio prazninu, ali da je izbegnut "vakuum vlasti". Profesor Radojković je iz beogradskog ugla govorio o snazi i položaju medija u Srbiji, a Mari Žanin Čalić je podsetila na ulogu Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu za obnovu regiona. Mihael Harms je pohvalio ekonomski razvoj Srbije, a Tomas Ekert ozbiljnost njene vlade u kritičnim trenucima.
U samoj završnici ove stručne rasprave neskladno su zazvučale dve upadice iz publike u vezi sa Kosovom, ali i ulogom Srpske pravoslavne crkve u građanskim ratovima vođenim na tlu bivše SFRJ. Ipak, tribina je dostojanstveno privedena kraju, pre svega zahvaljujući nadmoćnoj mirnoći i snazi činjenica u odgovorima ambasadora Božinovića.

S. Jankovicć

Zurück ][ Weiter